Een zeker gevoel
Ondersteunt, geeft plezier én voordeel

Aanbod CareynPlus in regio Breda beschikbaar

Vorig jaar is er bekend gemaakt dat Careyn de intentie heeft om haar zorgactiviteiten in de regio Breda over te dragen aan Thebe Wijkverpleging. Het betreft hier wijkverpleging, thuisbegeleiding, dagbesteding en een hospice in de regio West-Brabant. Er is nog niet bekend wanneer deze overdracht gaat plaatsvinden. Het aanbod van CareynPlus blijft vooralsnog beschikbaar voor de mensen met een CareynKaart in de regio Breda.

Als u de CareynKaart heeft dan kunt u gebruik blijven maken van ons gehele aanbod in de regio Breda. Dit aanbod blijft beschikbaar. Mocht daar verandering in komen, dan zullen wij u tijdig informeren.

Waarom wil Careyn de zorgactiviteiten in Breda overdragen?
Careyn wil meer focus aanbrengen in het aanbod en het werkgebied van de organisatie. Het overdragen van de zorgactiviteiten in de regio Breda is een van de manieren om deze focus te krijgen. Careyn is hiervoor op zoek gegaan naar een geschikte overnamekandidaat.

Gedeelde visie op zorg

De visies op zorg van Thebe en Careyn komen overeen. Beide organisaties gaan uit van kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten en vinden het belangrijk om naasten daarin nauw te betrekken. De zorg en diensten die Careyn en Thebe in de regio Breda bieden kennen veel overlap, maar vullen elkaar ook gedeeltelijk aan. Voor cliënten zal een overname dan ook nauwelijks tot verandering leiden.

Voor medewerkers van Careyn is de overgang naar Thebe heel natuurlijk. Het is een vergelijkbare organisatie onder dezelfde cao, die zowel voor medewerkers in de wijk als in de verpleeg- en verzorgingshuizen goede ontwikkelmogelijkheden kent.

Vervolgstappen

De komende maanden worden gebruikt om het voorstel tot overname in detail uit te werken, langs de adviesorganen van beide organisaties te laten gaan en deze te laten toetsen bij de Nza en de ACM. Na goedkeuring door alle instanties zal er een definitief besluit tot overname kunnen worden genomen. De cliënten worden door de zorgmedewerkers persoonlijk geïnformeerd.